Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energia biomasy
Efekt kształcenia:
Student potrafi obliczyć uzysk energii z danej biomasy w zależności od kierunku jej wykorzystania
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną