Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot humanistyczny1 - Podstawy prawa
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W13
    ma elementarną wiedzę na temat zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej