Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot humanistyczny1 - Podstawy prawa
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę na temat prawa, warunkującą sprawne zarządzanie
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W14
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania (w tym zarządzania jakością) i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości