Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot humanistyczny1 - Podstawy prawa
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu prawa w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych