Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Efekt kształcenia:
Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne