Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu