Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych