Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektrownie wodne - projekt
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać operat wodno prawny dla elektrowni wodnej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym