Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektrownie wodne - projekt
Efekt kształcenia:
Student potrafi odczytać i stworzyć dokumentację techniczną elektrowni wodnej w języku polskim i angielskim
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki