Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W13
    ma elementarną wiedzę na temat zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej