Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym
  • EZ1A_U14
    Potrafi czytać ze zrozumieniem i przeprowadzać biegłe konwersacje w języku obcym, w tym także w zakresie studiowanych zagadnień