Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanej pracy magisterskiej oraz jej publicznego przestawienia
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim