Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instalacje sanitarne
Efekt kształcenia:
Student potrafi okreslić założenia projektowe dla okreslonej instalacji
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki