Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geochemia powierzchniowa
Efekt kształcenia:
Student ma wiedze z zakresu podstaw teoretycznych powierzchniowych badań geochemicznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W01
    ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii