Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geochemia powierzchniowa
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki bezpośrednich gazowych metod geochemicznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W02
    rozumie procesy zachodzące w ziemskiej litosferze i ma wiedzę w zakresie podstawowych metod jej badania stosując metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze