Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geochemia powierzchniowa
Efekt kształcenia:
Student zna rolę i znaczenie powierzchniowych badań geochemicznych w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska