Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia powierzchniowa
Efekt kształcenia:
Student umie pobrać próbkę gazu glebowego, przygotować chromatograf gazowy do pracy i wykonać oznaczenia gazowych węglowodorów w pobranych próbkach, a także wykonać pomiar emisji metanu i dwutlenku węgla z gleby do atmosfery.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U06
    Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym w celu przeprowadzenia podstawowych doświadczeń
  • EZ1A_U18
    Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł