Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia powierzchniowa
Efekt kształcenia:
Student umie opracować wyniki powierzchniowych badań geochemicznych i przeprowadzić ich wstępną interpretację
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U04
    Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych