Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym