Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną