Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analiza ryzyka środowiskowego
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim