Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot obieralny w języku angielskim Geothermal energy resources
Efekt kształcenia:
Student has the basic language skills in the field of geothermal resources. Student has the knowledge on basic definitions of geothermal energy, geothermal deposits.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W01
    ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii