Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot obieralny w języku angielskim Geothermal energy resources
Efekt kształcenia:
Student has basic knowledge of geology of various geothermal regions and related to them types of geothermal deposits. Student is aware of geothermal resources renewability and has basic information on technology of geothermal drillings.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W01
    ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii