Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot obieralny w języku angielskim Geothermal energy resources
Efekt kształcenia:
Student is able to analyze the conditions of geothermal waters occurrence and assess their suitability for specific purposes using the literature, materials and professional software.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim