Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przedmiot obieralny w języku angielskim Geothermal energy resources
Efekt kształcenia:
Student is aware and understands economic, social and ecological impact of engineering activity in the field of prospecting and exploitation of geothermal deposits. Student knows the basics of modern modeling techniques subsurface geothermal deposits occurrence.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie
  • EZ1A_K02
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania