Dane EK modułowego:
Kod:
M_W013
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie
Powiązania z EKK: