Dane EK modułowego:
Kod:
M_W014
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej.
Powiązania z EKK: