Dane EK modułowego:
Kod:
M_U010
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny
Powiązania z EKK: