Dane EK modułowego:
Kod:
M_W016
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
Powiązania z EKK: