Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi
Powiązania z EKK: