Dane EK modułowego:
Kod:
M_W015
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia:
Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli
Powiązania z EKK: