Dane EK modułowego:
Kod:
M_U054
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ocena zasobów OZE
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej opartej na OZE oraz interpretować uzyskane wyniki, a także dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U13
    Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii
  • EZ1A_U17
    Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania