Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka I
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy w oparciu o literaturę oraz rozwiązywanie zadań
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie