Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe
Efekt kształcenia:
Student powinien znać podstawy teorii programowania obiektowego, rozumieć sposób podejścia do obiektów oraz ich metod i pól, a także sposoby wzajemnego powiązania klas obiektów i komunikowania się poszczególnych obiektów
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W04
  Dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym i obiektowym oraz z wykorzystaniem języków kompilowanych i interpretowanych
 • IS1A_W07
  Ma szczegółową wiedzę w zakresie implementacji i zastosowań algorytmów i struktur danych
 • IS1A_W11
  Zna podstawowe pojęcia i idee związane z odwzorowaniem algorytmów na architektury komputerowe
 • IS2A_W12
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego
 • IS2A_W14
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wykorzystania wybranych platform programistycznych do szybkiego prototypowania oprogramowania