Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe
Efekt kształcenia:
Student być w stanie poprawnie zdefiniować hierarchię klas, przekazywanie komunikatów pomiędzy obiektami oraz zaprojektować sprawnie działającą aplikację opartą o teorię programowania obiektowo zorientowanego.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W04
  Dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym i obiektowym oraz z wykorzystaniem języków kompilowanych i interpretowanych
 • IS1A_W07
  Ma szczegółową wiedzę w zakresie implementacji i zastosowań algorytmów i struktur danych
 • IS1A_W11
  Zna podstawowe pojęcia i idee związane z odwzorowaniem algorytmów na architektury komputerowe
 • IS2A_W12
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego
 • IS2A_W14
  ma szczegółową wiedzę dotyczącą wykorzystania wybranych platform programistycznych do szybkiego prototypowania oprogramowania