Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie obiektowe
Efekt kształcenia:
Student powinien umieć zanalizować przedstawiony mu problem pod kątem wymagań programistycznych oraz zaprojektować odpowiedni system rozwiązania zadań z niego wynikających
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U10
  Potrafi dokonać podstawowej analizy ekonomicznej podejmowanych przedsięwzięć w zakresie inżynierii oprogramowania oraz administracji systemów komputerowych
 • IS1A_U12
  Potrafi zidentyfikować i wyspecifikować zadania inżynierskie w zakresie związanym z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym włączając ocenę przydatności i właściwe użycie podstawowych metod i narzędzi
 • IS1A_U16
  Umie zgodnie ze specyfikacją zrealizować program komputerowy posługując się odpowiednimi algorytmami i strukturami danych oraz narzędziami właściwymi dla konkretnych języków i środowisk programowania
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją