Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie obiektowe
Efekt kształcenia:
Student powinien mieć zdolności do samodzielnego zaimplementowania aplikacji w języku C++, usunięcia błędów i przetestowania obiektowo zorientowanego kodu aplikacji
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U03
  Potrafi opisać projekt systemu komputerowego w języku polskim i angielskim oraz równocześnie przedstawić ten projekt z użyciem ujednoliconego języka modelowania
 • IS1A_U11
  Potrafi zidentyfikować podstawowe ograniczenia systemów komputerowych: architektury sprzętowej, sieci komputerowej, systemu operacyjnego oraz oprogramowania
 • IS1A_U12
  Potrafi zidentyfikować i wyspecifikować zadania inżynierskie w zakresie związanym z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym włączając ocenę przydatności i właściwe użycie podstawowych metod i narzędzi
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IS2A_U19
  potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim