Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy automatyki w OZE
Efekt kształcenia:
Zna własności systemów automatyki oraz ich podstawowe funkcje w zakresie zarządzania energią i komfortem użytkowania źródeł energii i odbiorników.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych