Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy automatyki w OZE
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wykorzystać narzędzia służące integracji funkcji automatyki budynkowej i przemysłowej, w celu realizacji funkcji sterowania i zarządzania energią w mikrosieciach z OZE.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych