Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy automatyki w OZE
Efekt kształcenia:
Zna sposoby projektowania aplikacji dla systemów zarządzania energią oraz komfortem użytkowania budynków i innych obiektów, korzystających z OZE.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych