Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy automatyki w OZE
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki dedykowanych realizacji funkcji monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zarządzania energią w mikrosieciach z OZE
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki