Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika techniczna
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i określenia z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W04
    posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych