Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka odpadami
Efekt kształcenia:
Student zna zasady gospodarki odpadami a także wybrane procesy stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
  • EZ1A_W09
    ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii