Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria materiałów metalicznych
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować podstawowe własności technicznych materiałów metalicznych
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U04
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej
  • EI1A_U05
    potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwej metody i narzędzi