Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika techniczna
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat równowagi układów sił i ich przekształceń oraz redukcji
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym
  • EI1A_W04
    posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych