Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika techniczna
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę o ruchu ruchu ciał z geometrycznego punktu widzenia, o przyczynach i skutkach ruchu ciał oraz zależnościach między ruchem ciał a siłami go powodującymi
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym
  • EI1A_W04
    posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych