Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą w zakresie: teorii funkcji jednej zmiennej rzeczywistej, teorii liczb zespolonych geometrii analitycznej, a w szczególności zna: podstawowe definicje i twierdzenia; własności całek oznaczonych; podstawowe własności i postaci liczb zespolonych; pojęcia analizy matematycznej potrzebne w zastosowaniach takich jak:obliczanie pól figur, długości łuków, objętości i pola powierzchni bocznej brył obrotowych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym