Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobierać odpowiednie narzędzia matematyczne przydatne do rozwiązywania konkretnych zadań dotyczących podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_W01
    posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym