Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student potrafi: - rozwiązywać samodzielnie i w zespole zadania z podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej ; - formułować definicje i wykorzystywać poznane twierdzenia do rozwiązywania prostych problemów teoretycznych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U01
    potrafi stosować podstawowe techniki pracy umysłowej, w tym operować informacją