Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_K01
    posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej